تأمین اراضی ساخت مسکن طرح نهضت ملی به کجا رسید؟

12 آذر 1401
0 دیدگاه
اراضی مسکن طرح نهضت ملی

یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم، تعادل بازار مسکن با ساخت 4 میلیون مسکن ملی تا سال 1404 است. اما پس از گذشت چند ماه از شروع این برنامه، مشکلات زیادی بر سر ساخت مسکن طرح نهضت ملی قرار گرفته است.

از افزایش قیمت مصالح ساختمانی گرفته تا استقبال کم ساختمان سازها و عدم شفافیت دولت از مشکلات اساسی است که باعث شده روند ساخت و سازها کند باشد. همچنین، ارگان‌های مختلف همکاری‌های لازم را برای ساخت مسکن ملی انجام نمی‌دهند. 

به طوری‌ که تا چند ماه پیش در برخی از شهرهای ایران با کمبود اراضی مورد نیاز برای شروع ساخت و ساز طرح نهضت ملی روبرو بودیم. اما در هفته بسیج، سرپرست وزارت راه و شهرسازی (شهریار افندی زاده) بالاخره خبر تأمین اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن طرح نهضت ملی را داد. بنا به گفته شهریار افندی زاده، تاکنون بیش از نیمی از زمین‌های مورد نیاز برای ساخت مسکن نهضت ملی تأمین شده است.

وی تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی دو وظیفه خطیر نهضت ملی مسکن و نهضت ملی حمل و نقل را بر عهده دارد. مسئولیت‌هایی که هر کدام به صورت جداگانه برای این ارگان اهمیت دارد. وی در مورد نهضت ملی حمل و نقل به دو برابر شدن ترانزیت در سال 1400 و ایجاد زیر ساخت لازم برای 7 میلیون سفر در ایام اربعین اشاره کرد.

تأمین 2.5 میلیون اراضی مسکن طرح نهضت ملی
تأمین 2.5 میلیون اراضی مسکن طرح نهضت ملی

تأمین بیش از 2.5 میلیون اراضی مسکن طرح نهضت ملی

شهریار افندی زاده در خصوص طرح مسکن ملی هم این چنین گفت: طی یک سال و نیم از تصویب این طرح، بیش از دو و نیم میلیون اراضی طرح مسکن ملی توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین شد. تمامی اراضی تأمین شده در خصوص عارضه‌های منابع طبیعی و شهرسازی بررسی شده‌اند.

وی بیان کرد: وزارتخانه و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های کشور برای اجرای نهضت ملی مسکن با یکدیگر بسیج شده‌اند و همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند. 

ارسال دیدگاه